Näitä sopimusehtoja sovelletaan suomalaisten asiakkaiden osalle.

Sopimusehdot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin tilauksiin, jotka asiakas toimittaa meille tiedostoina, tietolevyillä tai muistitikuilla tai painamalla ”hyväksyn” painiketta verkkokaupassamme, tällöin asiakas ilmoittaa hyväksyvänsä Printekin yleiset sopimusehdot.

Henkilötietojen käsittely

Printek  kerää ja käsittelee henkilötietoja soveltuvien lakien mukaisesti. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja sen tarkoituksesta on saatavilla Printekin tietosuojaselosteesta.

Asiakkaan tietoja käytetään yksinomaan tilausten asianmukaiseen käsittelyyn. Ne tallennetaan tuotantoprosessin ajaksi ja hävitetään automaattisesti viimeistään 60 päivän kuluttua tilauksen täyttämisestä ellei asiakas erikseen sovi tietojen tallentamisesta myöhempää lisätilausta varten.

Tietosuoja

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Printekin asiakasrekisteriin ja näitä tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon ja lisäksi suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti, halutessasi voit kieltää tietojesi käytön ilmoittamalla siitä asiakaspalveluumme.
Lisätietoa tietosuojasta erillisestä tietosuojaselosteestamme

Tilaus

Tilaus käsitellään asiakkaan ohjeiden mukaisesti heti kun tilausjärjestelmämme on vastaanottanut  tilauksen. Sähköisesti tehdyt tilaukset vahvistetaan mahdollisimman pikaisesti sähköpostitse asiakkaan ilmoittamaa sähköpostiosoitetta käyttäen. Mikäli asiakas ei ole toisin ilmoittanut, toimitamme tuotteen annettuun osoitteeseen tilausvahvistuksen mukaan, jossa vahvistamme myös toimitusajan.

Jos asiakas on laskutusasiakas ja ei ole vielä maksanut aiempia laskuja ja asiakkaalle on lähetetty maksumuistutus, varaamme oikeuden pidättäytyä käsitellyn tilauksen lähettämisestä kunnes olemme saaneet täyden maksun.

Tilauksen peruuttaminen

Tilauksen peruuttaminen ei ole mahdollista tilauksen vahvistamisen jälkeen, mikäli sopimus koskee tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan asiakkaan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi. Tilauksen peruuttamisoikeutta rajoittava ehto on kuluttajansuojalain 16 § (30.12.2013/1211) mukainen.

Toimitus ja toimituskulut sekä -ehdot

Printek  toimittaa tuotteet postitse suomalaisiin osoitteisiin.
Tilaamiisi tuotteisiin lisätään posti- ja käsittelykulut painon mukaan , Tilauksen voi myös noutaa palvelupisteestämme Keuruulta, jolloin emme veloita toimitusmaksua. Veloitamme ylimääräiset postituskulut tuotteesta, joka on palautunut meille takaisin asiakkaan antaman virheellisen osoitteen vuoksi tai mikäli sitä ei ole noudettu ajoissa.

Painotuotteissa ja tekstiilipainatuksissa noudatamme graafisen alan yleisiä toimitusehtoja (alla erillinen seloste graafisen alan yleisistä toimitusehdoista), joita sovelletaan myös  muiden tuotteiden osalle siltä osin kun ne soveltuvat personoimattomien tuotteiden ehtoihin.

Lyhyesti:

Kaikkiin toimituksiin myyjän toimitusvelvollisuus alkaa kun asiakas on tehnyt tilauksen ja asiakas sitoutuu kauppaan tehdessään tilaukseen. Myyjä lähettää asiakkaalle viipymättä tiedon eli tilausvahvistuksen tavaran tilauksen vastaanottamisesta ja toimituksesta arvioidun toimitusajan. Tässä vaiheessa asiakkaalla on vielä peruuttamismahdollisuus, jos asiakas ottaa heti yhteyttä myyjään, eikä ko painotyötä ole aloitettu tai tavaraa postitettu jo asiakkaalle.

Tuotteiden palauttaminen

Painotuotteilla ei ole palautusoikeutta, personoidun tuotteen tilaus syntyy kun asiakas lähettää tilauksen myyjälle. Jos asiakas huomaa virheen lähettämässään tiedostossa, asiakkaan tulee ottaa viipymättä yhteyttä myyjään ja jos ko tilausta ei ole vielä ehditty painaa, on korjaus mahdollinen, joskin tästä voi syntyä lisäkustannuksia asiakkaalle, jos työtä on jo ehditty käsittelemään. Myytävissä kirjoissa ja muissa personoimattomissa tuotteissa palautusoikeus on 14 vrk ja vain avaamattoman tuotteen voi palauttaa. Tilauksen peruuttaminen pitää tehdä ilmoittamalla siitä yrityksen sähköpostiin info@printek.fi.  Kuluttajan vastuulla on tarvittaessa näyttää, että ilmoitus on tehty. Pelkkä tavaran palauttaminen tai noutamatta jättäminen postista ei riitä tuotteen hinnan palauttamiseen, palautukseen pitää olla selkeä syy, siksi on tärkeää, että asiakas ottaa yhteyttä ennen palautusta. Palauttaminen tapahtuu asiakkaan omalla kustannuksella ellei tuotteessa ole selkeä vika.

Omistusoikeuden pidätys

Kaikki toimitetut tuotteet ovat Printekin omaisuutta, kunnes täysi maksu (mukaan lukien toimituskulut ja mahdollinen ALV) on suoritettu.

Takuu

Printek takaa, että tuotteeet valmistetaan ammattitaitoisesti ja huolellisesti.

Printekin tyytyväisyystakuu kattaa tuotteen valmistusvirheet sekä kuljetuksen aikana syntyneet vauriot. Asiakkaan tulee tehdä virheellisestä  tuotteesta mahdollisimman pian reklamaatio, viimeistään 7 päivän sisällä tuotten saatuaan. Viallisen tuotteen jatkokäsittelystä sovitaan asiakkaan kanssa erikseen, joko viallinen tuote tehdään uudestaan tai sovitaan korvaus asiakkaan kanssa.. Ota aina yhteyttä asiakaspalveluun ennen palautusta saadaksesi palautusohjeet ja osoitteen, lisäksi Printek toimittaa palautuskortin jolla palautus tapahtuu. Printek voi kieltäytyä korvaavien tuotteiden toimittamisesta, mikäli se olisi epäkäytännöllistä tai se aiheuttaisi suhteettomia kuluja. Tällaisessa tilanteessa asiakkaalla on oikeus lainmukaisiin oikeussuojakeinoihin. Vahingonkorvaukseen sovelletaan näiden yleisten sopimusehtojen kohtaa 10.

Pyydämme huomaamaan, että seuraavista virheistä ei voi valittaa eivätkä ne ole takuun piirissä:  asiakkaan lähettämä virheellinen tiedosto, kirjoitusvirheet, asiakkaan tekemät asetusvirheet (johtuen esim. varoitusilmoitusten laiminlyönnistä luontiprosessin yhteydessä) tai virheellinen tuotevalinta, virheellinen tilausmäärä tai muu tilaukseen syötetyistä tiedoista johtuva virhe tai puute.

Vastuu

Kuluttajalla on aina virhetilanteessa kuluttajansuojalain antamat oikeudet saada hyvitystä tuotteen virheestä.

Printek ei ole vastuussa asiakkaan internetin välityksellä, datasiirtoa, USB-muistia, CD-ROM tai muuta tietolevykettä käyttäen toimittamien digitaalisten tiedostojen  vahingoittumisesta tai katoamisesta eikä myöskään paperioriginaalien vahingoitumisesta tai häviäimisestä jos ne ovat kadonneet tai vahingoittuneet postituksessa tai ennen Printekiin vastaaottamista. Suosittelemme, että asiakas ottaa aina varmuuskopion toimittamastaan digitaalisesta materiaalista.

Myyjällä on vastuu, mikäli tavara tuhoutuu, katoaa, huonontuu tai vähenee ostajasta riippumattomasta syystä ennen sen luovutusta. Jos ostaja ei ajoissa nouda tai vastaanota tavaraa, jota pidetään hänen saatavillaan, ostajalla on kuitenkin vastuu siitä, mikäli tavara huonontuu luontaisten ominaisuuksiensa vuoksi sen jälkeen, kun myyjä on tehnyt sen, mitä luovutus häneltä edellyttää.

Jos tavara ostajan virheilmoituksen vuoksi palautetaan myyjälle tarkastusta tai virheen oikaisua varten, vastuu tavarasta on myyjällä, kunnes tavara luovutetaan takaisin ostajalle.

Jos on sovittu avoimesta kaupasta ja tavara on luovutettu, vastuu tavarasta on ostajalla, kunnes tavara on palautettu myyjän hallintaan.

Jos vastuu on ostajalla ja tavara tuhoutuu, katoaa, huonontuu tai vähenee myyjästä riippumattomasta syystä, ostajan on tästä huolimatta maksettava kauppahinta.

Reklamaatioiden käsittely

Asiakkaan reklamointiin myyjä vastaa viipymättä. Painotöissä huomioidaan graafisen alan yleiset toimitusehdot. Muiden tuotteiden osalta viallisen tuotteen palauttaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä myyjään, jos tuotteeseen syntyy muunlaisia jälkiä kuin mitä tavaran luonteen, ominaisuuksien tai toimivuuden toteamiseksi tarvitaan, kuluttaja joutuu vastaamaan tavaran arvon alenemisesta. Myyjällä on oikeus periä tavaran arvon alenemista vastaava summa, jos tavara on olennaisesti muuttunut tai vähentynyt. Myyjä voi kieltäytyä kokonaan palauttamasta maksamaasi summaa, jos tavara on muuttunut käyttämisen vuoksi myyntikelvottomaksi tai tuotteeseen tullut vika on selkeästi asiakkaan aiheuttama. Jos tuote on todettu myyjän kanssa vialliseksi, tuotteen palautus tapahtuu myyjän lähettämän palautusohjeen mukaan ainoastaan tällöin palautus voi olla asiakkaalle ilmainen.

Painotöissä reklamaatiossa noudatamme graafisen alan yleisiä toimitusehtoa.Lisäksi   jos tuotteen toimitus viivästyy arvioidusta toimitusajankohdasta, pyrimme välittömästi ilmoittamaan asiasta asiakkaalle. Jos toimitus viivästyy enemmän kuin 30 päivää, asiakkaalla on oikeus saada 10 %:n hinnanalennus ja pyrimme sopimaan asiakkaan kanssa uuden toimitusajan.

Ohjelmat

Kaikki Printekin kotisivuilla olevat tai Printekin saataville asettamat ladattavissa olevat ohjelmat ovat Printekin tai sen toimittajien omaisuutta ja tekijänoikeuslakien suojaamia. Asiakkaalla on oikeus ladata tietokoneelleen tai mobiililaitteelleen (esim. tabletti, älypuhelin tai matkapuhelin) vain sellaiset ohjelmat, jotka ovat tarpeen tilauksen tekemiseksi ja käyttää niitä ainoastaan tilauksen tekemiseksi.. Kaikki muu kaupallinen ja ei-kaupallinen käyttö on kielletty.

Linkittäminen www.printek.fi  -verkkosivustolle verkkosivulta tai interaktiivisesta tietopalvelusta vaatii kirjallisen etukäteisen suostumuksen.Printekiltä. Internetin tai mobiilidatasiirron avulla siirryttyjen tiedostojen luottamuksellisuutta ei voida taata. Ohjelmien ja sen lähdekoodin käänteinen suunnittelu tai purkaminen on kielletty.

Kolmansien osapuolien oikeudet

Asiakas on yksinomaisesti vastuussa sen varmistamisesta, että asiakkaalla on kaikki vaadittavat tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut oikeudet lähettämiinsä tiedostoihin tai kuviin ja että nämä eivät loukkaa kenenkään yksityisyyttä. Mikäli jokin muu taho esittää vaatimuksia Printekiä kohtaan liittyen asiakkaan tilaukseen tällaisten oikeuksien loukkauksen perusteella, asiakas on vastuussa näiden vaatimusten torjumisesta omalla kustannuksellaan ja velvollinen korvaamaan Printekille sille aiheutuneet vahingot.

Sovellettava laki, oikeuspaikka ja sopimuksen tulkinta

Printekin  ja asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Printek pyrkii ensisijaisesti sopimaan erimielisyydet neuvottelemalla ja pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse: asiakaspalvelu@printek.fi.  Jos sopimuserimielisyys ei ratkea neuvotteluin, voi asiakas viedä asian kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi) sen jälkeen kun on ensin asioinut kuluttajaneuvonnan (www.kuluttajaneuvonta.fi) kanssa.

Euroopan komissio on perustanut verkkosivuston yritysten ja käyttäjien välisten riitojen ratkaisemiseen verkossa. Tämä verkkovälitteinen riidanratkaisusivusto löytyy osoitteesta https://ec.europa.eu/odr/.

Mikäli jokin tai jotkut näiden yleisten sopimusehtojen kohdista tai niiden osa on tai muuttuu pätemättömäksi tai tehottomaksi, tällä ei ole vaikutusta muiden ehtojen pätevyyteen. Pätemätön tai tehoton ehto korvataan sellaisella pätevällä ehdolla, joka vastaa sen tarkoitusta niin pitkälti kuin mahdollista. Tämä soveltuu myös siinä tapauksessa, että ehdoissa on puutteita tai aukkoja.