Fontin valinta

-Pieni pintaraapaisu typografiaan

Typografialla tarkoitetaan tekstiin, kirjasintyyppeihin, kirjainten asetteluun ja väritykseen liittyvää suunnittelua sekä sommittelua. Sana typografia tulee kreikan kielen sanoista typos (muoto, merkki) ja graphein (kirjoitus, kirjoittaa). Alun perin typografialla tarkoitettiin lähinnä kirjainmerkkien suunnittelua, mutta nykyisin typografialla tarkoitetaan melko laajasti kirjainten ja tekstin muotoilua sekä asettelua, niiden visuaalista järjestelyä.
Päämääränä typografialla on helpottaa viestin oikeanlaista välittymistä. Typografia antaa kirjoitetulle kielelle halutunlaisen visuaalisen muodon.

Millainen fontti?

Ei ole yhdentekevää millaista fonttia käytetään tekstin kirjoittamisessa. Eri fontit on suunniteltu erilaisia tarkoituksia varten.
Fonttityypit voidaan karkeasti jakaa kahteen pääryhmään:

Päätteellinen (serif) fontti on hyvin yleinen sanomalehdissä ja painetussa tekstissä. Päätteellisten fonttien pienet koukerot ja väkäset auttavat katsetta soljumaan kirjaimesta seuraavaan ja helpottavat lukemista. Erityisesti pidemmissä teksteissä on suositeltavaa käyttää päätteellistä fonttia. Esimerkiksi Times New Roman ja Georgia ovat yleisiä päätteellisiä fontteja jotka löytyvät lähes kaikista ohjelmista.

Päätteetön (sans-serif) fontti on suoraviivainen ja tasainen, eikä siinä ole päätteellisten fonttien tapaan käytetty paksunnoksia tai koukeroita. Päätteettömiä fontteja käytetään pääasiassa sähköisissä medioissa sekä lyhyissä mainosteksteissä. Esimerkiksi Arial ja Calibri ovat yleisiä päätteettömiä fontteja.

Fonttien valinnassa kannattaa mieluummin olla varovainen kuin liian leikkisä. Typografian päätarkoitushan on välittää viesti selkeästi esille. Liian koristeellinen
fontti tekee tekstistä vaikealukuisen. Samoin liian monta eri fonttia samassa tekstissä tekevät tekstistä levottoman.

Fontin kokoa valitessa kannattaa pitää mielessä kirjan kohdeyleisö. Joka tapauksessa fontin on hyvä olla riittävän
suuri jotta lukeminen on helppoa. Esimerkiksi 12 pt fonttikoko on yleensä turvallinen valinta.