Marginaalit ja leikkausvarat

— Raikkautta, luettavuutta ja kauniita kuvia

Tekstin ja kuvien asemointi kirjan sivulle on tärkeä osa yleisilmeen luomista. Mikäli teksti menee liian reunaan tai jää kirjan taitteeseen vaikeuttaa se lukemista. Jos taas kuvien halutaan menevän valmiin kirjan sivun reunoihin asti on niiden mentävä taitossa sivun yli.

Marginaalit

Marginaalit tarkoittavat alueita jotka jäävät kirjassa tekstin reunan ja kirjan sivun reunan väliin. Liian pienet marginaalit saavat sivut näyttämään ahtailta. Pahimmillaan mikäli sisämarginaali (kirjan sisuksen puoleinen) on liian pieni jää valmiissa kirjassa teksi sisuksen kohdalta piiloon, valmis kirja kun ei aukea aivan auki asti.
Varsinaisia standardeja marginaaleille ei ole, ja niissä voikin käyttää omaa silmää apuna. Tässä kuitenkin yleisohjeet joilla voi kirjan tehdä turvallisin mielin.
Sivun ulko- ja ylämarginaali olisi hyvä olla vähintään 10 mm. (mikäli sivunumerointi tulee sivun yläreunaan on marginaalin hyvä olla esim. 20mm) Tässä oppaassa ulko- ja ylämarginaali ovat 15 mm.
Alamarginaalin olisi hyvä olla myös ainakin 10 mm. Mikäli sivunumerointi on tarkoitus sijoittaa sivun alalaitaan tulee marginaalin olla esim. 20mm.
Sisämarginaalin (reunan josta kirja sidotaan) olisi hyvä olla ainakin 20 mm, jotta teksti ei uppoa liian syvälle kirjan keskiaukeamaan.

Leikkausvarat

Leikkausvarat ovat alue joka ei tule valmiiseen painotuotteeseen näkyviin. Leikkausvara tarkoittaa aluetta joka menee kirjan sivukoon yli ja joka leikkaantuu pois kun kirja on painettu ja se leikataan puhtaaksi.
Mikäli kirjaasi ei tule yhteenä reunaan asti menevää kuvaa niin sisuksen osalta leikkausvaroista ei tarvitse huolehtia. Jos kirjaan halutaan kuvia jotka menevät reunaan asti, tulee taitto tehdä taitto-ohjelmalla jossa on mahdollista määrittää leikkausvarat (bleedit)
Pääsääntöisesti leikkausvaraksi riittää 3 mm. Kun leikkausvarat on määritelty taitto-ohjelmaan tulee myös varmistaa kuvia aseteltaessa että kuvat todella menevät leikkausvarojen ulkoreunaan asti.

Kirjan marginaalit ja leikkausvarat